Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin vzniká neenzymovou reakcí mezi hemoglobinem a glukózou v krvi. Jeho tvorba je ireverzibilní.

Hladina glykovaného hemoglobinu proto odráží koncentraci glukózy v krvi po celou dobu existence červené krvinky (erytrocitu), to je asi čtyři měsíce (120 dnů). Využívá se k posouzení úspěšnosti léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením. Nejčastěji se stanovuje forma stabilní frakce HbA1c.

Terminologie

Glykovaný hemoglobin je možné stanovit pomocí iontoměničové chromatografie s následnou spektrofotometrií.

Hodnocení

Množství glykovaného hemoglobinu se vyjadřuje v % celkového hemoglobinu nebo v mmol/mol dle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry).

Referenční meze

Dle standardu IFCC 2012 zjednodušený přepočet mmol/mol je desetinásobek hodnot koncentrace A1C v procentech