NovoPen Echo® Plus

Návod k použití

Než poprvé použijete pero NovoPen Echo® Plus k aplikaci inzulínu, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Na konci návodu naleznete odkaz na stručnou příručku.

Obsah

Přehled částí

Téma Název části Obrázek části
Pero Uzávěr pera

Uzávěr pera

2045 × 638 pixels 408.3 kB

B* Stupnice inzulínu Pouzdro zásobní vložky

2501 × 846 pixels 964.6 kB

C* Inzulínové okénko
D* Pouzdro zásobní vložky
A* Hlavice pístového závitu Část pera

2530 × 812 pixels 955.1 kB

B* Pístový závit
C* Ukazatel dávky
D* Počítadlo dávky
E* Číslo šarže
F* ID pera
G* Dávkovací tlačítko
H* Paměť pera
Paměť pera Počet naposledy aplikovaných jednotek

Displej pera

783 × 564 pixels 238.4 kB

Čas od poslední aplikace (hh:mm:ss)
Jednorázová jehla C* Vnější kryt jehly

Jednorázová jehla

1899 × 754 pixels 542.2 kB

B* Vnitřní kryt jehly
A* Jehla
D* Papírový kryt
Inzulínová zásobní vložka (Penfill® 3ml) A* Konec opatřený závitem pro nasazení jehly

Inzulínová zásobní vložka

1476 × 444 pixels 339.6 kB

B* Barevný proužek
C* Skleněná kulička pouze u bílého a zakaleného inzulínu
D* Píst

* Značení jednotlivých částí v plném rozlišení obrázku části

Úvodní informace

Děkujeme Vám, že jste si vybrali NovoPen Echo® Plus. NovoPen Echo® Plus je inzulínové pero pro opakované použití s funkcí paměti dávky.

Plné řozlišení 4160 × 3120 pixels 3.0 MB

Balení pera NovoPen Echo® Plus obsahuje jedno pero, měkké pouzdro, návod k použití a sedm jehel NovoFine® 6mm.

Před použitím pera si pečlivě přečtěte tento text a to i v případě, že jste již dříve pero NovoPen Echo® Plus nebo podobné aplikační systémy Novo Nordisk používali. V textu najdete informace o peru a jeho použití. NovoPen Echo® Plus je injekční pero pro opakované použití určené k aplikaci inzulínu pro pacienty s diabetem. Pero je určeno pro použití jednou osobou v prostředí domácí zdravotní péče. Injekční pero NovoPen Echo® Plus používáme s kompatibilními výrobky. Injekční pero se používá s inzulínovými zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml od společnosti Novo Nordisk a jednorázovými jehlami. Injekční pero umožňuje uživateli nastavit požadovanou dávku v rozmezí od 0,5 do 30 jednotek v přírůstcích o 0,5 jednotky.

Pero má paměť, která Vám pomáhá zapamatovat si počet naposledy aplikovaných jednotek a upozorní na dobu, která uplynula od poslední injekční aplikace. V paměti pera je rovněž uložena historie injekčních aplikací za poslední tři měsíce. Informaci, jak vést osobní deník injekčních aplikací naleznete v části Jak si vést osobní deník injekčních aplikací. Paměť pera si můžete například zkopírovat do svého chytrého zařízení a vést si tak osobní deník injekčních aplikací.

Pero můžete používat opakovaně. Když vypotřebujete všechen inzulín zásobní vložky, nahradíte ji novou. Jestliže používáte více než jeden typ inzulínu, důrazně se doporučuje používat pro každý typ inzulínu odlišné pero NovoPen Echo® Plus.

Pero můžete mít v červeném nebo modrém provedení.

Před každou aplikací si vždy zkontrolujte název a barvu zásobní vložky, ujistěte se o použití správného typu inzulínu.

Záměna inzulínu může mít vážné zdravotní následky. Pokud používáte dva typy inzulínu, doporučuje se prodiskutovat s lékařem, jak se vyhnout jejich záměně.

O tomto návodu k použití:

V tomto návodu jsou pokyny k použití pera uvedeny krok za krokem.

Důležité informace a dodatečné informace jsou výrazně označeny nadpisy Důležité informace a Dodatečné informace.

Důležité informace

Věnujte těmto pokynům zvláštní pozornost, jsou důležité pro bezpečné použití pera. Pokud nebudete pokyny pečlivě dodržovat, můžete si aplikovat inzulínu příliš málo či příliš mnoho nebo může dojít k aplikaci nulového množství inzulínu.

Důležité upozornění

Příprava pera k aplikaci

Vložení inzulínové zásobní vložky

Dodatečné informace

Pístový závit a hlavice pístového závitu se mohou uvolnit a mohou se samovolně pohybovat. To je normální a nemá to vliv na funkci pera.

Důležité informace

Zkontrolujte název a barvu zásobní vložky, ujistěte se, že obsahuje typ inzulínu, který potřebujete. Pokud použijete nesprávný typ inzulínu, hladina cukru v krvi Vám může příliš stoupnout nebo příliš klesnout.

Zkontrolujte, zda není zásobní vložka poškozená, například prasklá. Postup je uveden v informaci pro pacienta k inzulínové zásobní vložce Penfill®, například v informaci pro pacienta k zásobní vložce Fiasp® Penfill® o obsahu 3 ml.

Zkontrolujte správný vzhled inzulínu. V příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml najdete popis Vašeho typu inzulínu.

Pero NovoPen Echo® Plus je určeno pro použití s zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml a jednorázovými jehlami NovoFine® Plus, NovoFine® a NovoTwist® o délce do 8 mm.

Pokud používáte bílý a zakalený inzulín

Pokud používáte inzulínovou zásobní vložku obsahující inzulín zakaleného vzhledu (bílá inzulínová suspenze), vždy inzulín bezprostředně před každou aplikací promíchejte. Návod na promíchání Vašeho typu inzulínu najdete v příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml.

Před promícháním inzulínu se ujistěte, zda je v zásobní vložce dostatek místa.

Dostatek místa v zásobní vložce zkontrolujete vizuálně a to tak, že uchopíte pero dávkovacím tlačítkem nahoru a pouzdrem zásobní vložky svisle dolů. Hlavice pístového závitu musí být nad bílým proužkem (A*) na pouzdru zásobní vložky. To je nezbytné pro volný pohyb skleněné kuličky k míchání inzulínu.

Pokud je píst pod bílým proužkem, vyměňte inzulínovou zásobní vložku za novou.

Nasazení nové jehly

Důležité informace

Pro každou aplikaci vždy použijte novou jehlu. Zamezíte tím riziku ucpání jehel, kontaminaci, infekci a nepřesnému dávkování.

Nepoužívejte ohnutou či poškozenou jehlu.

Důležité informace

Jehla má dva kryty. Je nutné oba sejmout. Zapomenete-li sejmout oba kryty, neaplikujete si žádný inzulín a Vaše hladina cukru v krvi se může příliš zvýšit.

Dodatečné informace

Pero NovoPen Echo® Plus je určeno k použití se zásobními vložkami Penfill® o obsahu 3 ml a jednorázovými jehlami NovoFine® Plus, NovoFine® a NovoTwist® o délce do 8 mm.

Před aplikací vždy ověřte průtok inzulínu

Důležité informace
Plné rozlišení 807 × 367 pixels 103.5 kB

Před aplikací vždy ověřte průtok. Zkoušejte průtok tak dlouho, dokud z hrotu jehly nevystříkne inzulín. Tím zajistíte odstranění vzduchových bublin a volný průtok inzulínu jehlou.

Důležité informace

Pokud se žádný inzulín neobjevil, nepokoušejte se o aplikaci. Může dojít k aplikaci nulového množství inzulínu, i když se počítadlo dávky pohybuje. To pravděpodobně povede k vysoké hladině cukru v krvi (hyperglykémii).

Pokud se inzulín neobjeví ani po několikanásobné kontrole průtoku, pero nepoužívejte. Kontaktujte lokálního dodavatele pera a informujte se o dalším postupu a vydání nového pera.

Nastavení množství

Dodatečné informace

Dávkovacím tlačítkem můžete otáčet po směru hodinových ručiček a navyšovat množství nebo proti směru hodinových ruček a zamýšlené množství léčiva snižovat.

Dávkovacím tlačítkem volíte počet jednotek. Počítadlo dávky a ukazatel dávky ukazují, kolik jednotek je nastaveno.

Můžete nastavit až 30 jednotek na dávku.

Poloviny jednotek jsou znázorněny čárkami mezi číslicemi.

Důležité informace

Pohledem přes inzulínové okénko vždy zkontrolujte, zda má inzulín v peru správný vzhled. V příbalové informaci k zásobní vložce Penfill® o obsahu 3 ml najdete popis Vašeho typu inzulínu.

Pro ověření nastavených jednotek vždy používejte počítadlo dávky a ukazatel dávky.

Nepoužívejte stupnici inzulínu na pouzdru zásobní vložky. Ukazuje přibližné množství inzulínu zbývající v peru.

Nepočítejte cvakání pera.

Pokud nastavíte a aplikujete dávku různou od zamýšlené, hladina cukru v krvi pravděpodobně příliš stoupne nebo příliš klesne.

Dodatečné informace

Pokud potřebujete vyšší dávky než 30 jednotek, opatřete si aplikátor inzulínu umožňující podání vyšší dávky 30 jednotek.

Dávkovací tlačítko se otáčí zlehka. Neotáčejte dávkovacím tlačítkem hrubou silou.

Pokud pero obsahuje méně než 30 jednotek, počítadlo dávky se zastaví na počtu zbývajících jednotek, pokud dávkovací tlačítko otočíte na maximální možnou dávku.

Pokud potřebujete dávku vyšší, než je zbývající množství inzulínu v zásobní vložce umístěné v peru, podejte požadované množství inzulínu ve více dávkách.

Aplikace léčiva

Důležité informace

Před aplikací vždy ověřte průtok inzulínu jehlou, respektive proveďte zkoušku bezpečnosti nebo odstříknutí.

Pokud jehlu vytáhnete dříve, můžete vidět inzulín unikající z hrotu jehly. Je-li tomu tak, neaplikovali jste si plnou zamýšlenou dávku inzulínu a budete muset častěji kontrolovat svou glykémii.

Důležité informace

Aplikaci vždy provádějte stisknutím dávkovacího tlačítka. Neotáčejte jím. Pokud dávkovacím tlačítkem točíte, k aplikaci inzulínu nedochází.

Vždy sledujte počítadlo dávky a ujistěte se o zvoleném množství jednotek, které zamýšlíte podávat. Nepočítejte cvaknutí pera. Počítadlo dávky Vám ukáže přesný počet jednotek.

Pokud se dávkovací tlačítko zastaví dříve, než se na počítadle dávky objeví 0, mohlo dojít k ucpání jehly. Otočte počítadlo dávky zpět na 0, vyměňte jehlu za novou a zkontrolujte průtok inzulínu a aplikujte si celou dávku.

Dodatečné informace

Po aplikaci můžete spatřit na hrotu jehly kapku inzulínu. To je normální a nijak to neovlivní Vámi podanou dávku.

Při běžném používání tohoto zdravotnického prostředku může dojít k reakci v místě vpichu. V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Po aplikaci injekce

Důležité informace

Nenasazujte zpět na jehlu vnitřní kryt jehly, můžete se poranit o ostrý hrot jehly.

Důležité informace

Vždy odšroubovávejte jehlu a zároveň přidržujte černé pouzdro zásobní vložky. V opačném případě můžete pero rozšroubovat. Pokud pero rozšroubujete, sešroubujte pero do původního stavu. Vyměňte jehlu a před další aplikací zkontrolujte průtok inzulínu, ujistěte se o množství aplikovaného léčiva.

Vždy bezpečně odstraňte a zlikvidujte použitou jehlu, například do nádoby na použité jehly nebo dle pokynů lékaře, zdravotní sestry, lékárníka nebo v souladu s místními předpisy o nakládání s nebezpečným odpadem přicházejícím do styku s krví. Pravidelnou výměnou jehly snižujete riziko ucpání a kontaminace jehel, snižujete riziko infekce a nepřesného dávkování. Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

Jak používat paměť pera

Jak si ověřit svou poslední dávku

Na displeji budou zobrazeny podrobnosti o Vaší poslední dávce. Po 15 sekundách se displej vypne.

Dodatečné informace

Neotáčejte dávkovacím tlačítkem během kontroly poslední podané dávky. Otáčení a následné zatlačení přepíše detaily o poslední podané dávce.

Pokud omylem otočíte dávkovacím tlačítkem, jednoduše jej vraťte zpět na hodnotu 0, ještě před zatlačením dávkovacího tlačítka. Údaje o poslední podané dávce nebudou dotčeny.

Displej

Paměť pera ukládá historii dat o poslední podané dávce za poslední tři měsíce. Historii dat, tedy paměť pera, lze využít k vedení osobního deníku injekčních aplikací.

Důležité informace

Displej nezobrazuje informace o množství inzulínu, které potřebujete pro další léčbu diabetes mellitus. Máte-li pochybnosti o množství inzulínu potřebného k správné kompenzaci, zkontrolujte glykémii, na základě hodnoty hladiny cukru v krvi a přijímaných sacharidech rozhodněte o léčbě. V opačném případě si můžete aplikovat příliš mnoho nebo příliš málo inzulínu.

Pokud se domníváte, že displej zobrazuje nesprávná data, například množství léčiva jiné než jste si byli podali, vždy zkontrolujte glykémii.

Jak si vést osobní deník injekčních aplikací

Paměť pera podporuje komunikaci technologií NFC (near field communication). Pokud máte chytré zařízení (telefon, tablet, počítač, glukometr nebo jiné zařízení technologii NFC podporující) podporující NFC technologii, můžete přenést historii injekčních aplikací z pera do tohoto zařízení a vést si osobní deník injekčních aplikací. Ujistěte se o kompatibilitě Vašeho chytrého zařízení a pera NovoPen Echo® Plus, respektive existence aplikace (například mySugr) umožňující zobrazení a vedení osobního deníku injekčních podání léčiva.

 1. Zkontrolujte podporu technologie NFC Vašim chytrým zařízením. V manuálu svého chytrého zařízení vyhledejte místo na Vašem chytrém zařízení, kde se technologie NFC nachází.
 2. Zkontrolujte instalaci kompatibilní aplikace nebo jiného programu pro čtení a ukládání dat o injekčních podáních léčiva. Pokud zařízení neobsahuje kompatibilní aplikaci nebo jiný program, vyhledejte, stáhněte a instalujte program umožňující práci s daty o injekčních podáních léčiva, nebo se obraťte na svého dodavatele společnosti Novo Nordisk.
 3. Ve své aplikaci nebo jiném programu zjistěte:
 4. Přeneste historii injekčních podání do svého zařízení.

Pero má unikátní identifikační číslo (ID) vytištěné na dávkovacím tlačítku.

Zobrazíte-li osobní deník injekčních podání na chytrém zařízení, bude ID pera přiřazeno k údajům o injekčních podáních léčiva.

Používáte-li různá pera pro různé druhy inzulínů, zkontrolujte ID pera. Zjistíte tak z jakého pera pocházejí údaje o injekčních aplikacích.

Jak ověřit, kolik inzulínu zbývá

Pokud zbývá méně 30 jednotek inzulínu, počítadlo dávky přesně ukáže množství inzulínu zbývajícího v zásobní vložce.

Dodatečné informace

Pokud potřebujete více inzulínu, než zbývá v zásobní vložce, můžete si aplikovat celou dávku z nové zásobní vložky.

Pokud potřebujete více inzulínu, než zbývá v zásobní vložce

Pokud potřebujete více inzulínu, než zbývá v zásobní vložce, můžete si aplikovat celou dávku z nové zásobní vložky (což se s ohledem na data o historii injekčních aplikací doporučuje).

Důležité informace

Svou dávku můžete rozdělit mezi dvě zásobní vložky.

Pokud nebudete soustředění, můžete udělat chybu ve výpočtu nebo zapomenout zkontrolovat průtok. Může dojít k omylu a podání většího či menšího množství léčiva.

Pokud se po aplikaci rozdělené dávky nebudete cítit dobře, zkontrolujte glykémii nebo kontaktujte lékaře či zdravotní sestru.

Pokud dávku rozdělíte:

 1. Ověřte průtok inzulínu.
 2. Zjistěte zbývající množství inzulínu a údaj si poznamenejte, například tužkou na čistý papír. Otáčejte dávkovacím tlačítkem, dokud se nezastaví. Počítadlo dávky ukazuje počet zbývajících jednotek inzulínu.
 3. Aplikujte všechen inzulín zbylý v zásobní vložce.
 4. Spočítejte množství léčiva, které musí být ještě aplikováno pro dosažení zamýšlené celé dávky.
 5. Odstraňte použitou jehlu a odstraňte zásobní vložku.
 6. Vložte novou zásobní vložku.
 7. Nasaďte novou jehlu.
 8. Zkontrolujte průtok inzulínu.
 9. Nastavte a aplikujte množství léčiva k dosažení zamýšlené celé dávky.
Dodatečné informace

Pokud rozdělíte dávku mezi dvě injekční aplikace, paměť pera uchová pro zobrazení na displeji pera informaci o druhé z injekcí.

Jak vyměnit použitou inzulínovou zásobní vložku

Dodatečné informace

Když odšroubujete pouzdro zásobní vložky, pístový závit vyčnívá ven z pera. Může se samovolně pohybovat směrem vzad či vpřed. Zatlačte jej zpět do pera až na doraz.

Chybová hlášení a zprávy zobrazené na displeji

Chybové hlášení Error

Poslední injekční podání inzulínu nebylo zaznamenáno do paměti.

Pokud se zobrazí toto hlášení, poslední dávku inzulínu jste aplikovali, ale paměť pera toto podání léčiva neeviduje.

Error, jak postupovat?

Pero stále funguje a podává inzulín. Pokud si nemůžete vzpomenout kolik a před jak dlouhou dobou jste si injekci aplikovali, zkontrolujte svou glykémii než aplikujete další inzulín.

Za normálních okolností začne paměť pera opět fungovat. Pokud se tak nestane, kontaktujte místního dodavatele, spravte jej o závadě a vyžádejte si nové pero.

Baterie je stále funkční.

Zpráva End

Životnost pera se blíží ke konci.

Baterie se vybíjí a životnost paměti pera končí.

End, jak postupovat?

Kontaktujte dodavatele a objednejte si nové pero.

Pero můžete stále používat k aplikaci inzulínu, dokud neobdržíte nové pero.

Paměť pera je funkční, ale blíží se konec životnosti baterie. Když pero dosáhne konce životnosti, displej se změní na prázdný.

Životnost pera je odhadována na čtyři až pět let. Na pero je poskytována záruka.

Prázdný displej

Paměť pera je neaktivní nebo je vybitá baterie.

Paměť pera nebyla aktivována nebo je vybitá baterie.

Prázdný displej, jak postupovat?

Zkontrolujte, zda je paměť pera aktivována. Paměť pera se aktivuje při prvním podání injekce perem NovoPen Echo® Plus.

Pokud jste již pero NovoPen Echo® Plus použili k podání injekce, vytáhněte dávkovací tlačítko a znovu jej zatlačte zpět, uvidíte data o posledním podání inzulínu. Zůstane-li displej prázdný, je baterie vybita.

Kontaktujte dodavatele a objednejte nové pero. Pero můžete používat k podávání léčiva, dokud neobdržíte nové pero. Na pero je poskytována záruka.

Péče o pero

Péče

Baterie má životnost čtyři až pět let, pokud se poprvé použije před datem vyraženým vedle tohoto ⏼ symbolu na vnějším obalu výrobku NovoPen Echo® Plus.

Čištění

☔ Pero musí být uchováváno v suchu.

Uchovávání

Likvidace

Elektronické zařízení zlikvidujte do tříděného odpadu.

Záruka

NovoPen Echo® Plus poskytuje tříletou záruku.

Pokud zjistíte závadu NovoPen Echo® Plus do tří let od zakoupení, společnost Novo Nordisk Vám jej po přezkoumání vymění za nový výrobek. Zašlete vadné pero NovoPen Echo® Plus, včetně dokladu o koupi, společnosti Novo Nordisk.

Pro zákazníky v Evropském hospodářském prostoru, respektive v Evropské unii, společnost Novo Nordisk a místní zástupce společnosti přijímají vyjádření o vážných incidentech během používání a způsobených používáním pera NovoPen Echo® Plus.

Výrobce pera, společnost Novo Nordisk, nenese a zříká se veškeré zodpovědnosti za škody způsobené užíváním pera NovoPen Echo® Plus v nesouladu s návodem k použití pera NovoPen Echo® Plus.

Domníváte-li se, respektive objevíte-li chybné nebo nesprávné informace v tomto návodu k peru NovoPen Echo® Plus, kontaktujte prosím dodavatele výrobku.

Číslo šarže pera NovoPen Echo® Plus naleznete na peru nad dávkovacím tlačítkem.

NovoPen Echo® Plus, Penfill®, NovoFine®, NovoTwist® jsou registrované ochranné známky splečnosti Novo Nordisk A/S, Dánsko.

N Mark je ochranná znáka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Registrované ochranné známky společností jsou vlastnictvím svých vlastníků.

Technické informace

Společnost Novo Nordisk A/S tímto prohlašuje soulad rádiového zařízení NovoPen Echo® Plus s směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě naleznete na adrese bit.ly/NovoPenEchoPlus.

NovoPen Echo® Plus splňuje stanovené limity pro přesnost dávkování (nezbytná funkčnost) podle normy ISO 11608-1 Tužkové injektory pro lékařské účely, část 1: Požadavky a zkušební metody.

Podmínky uchovávání a provozní podmínky

Bez vložené inzulínové zásobní vložky:

S vloženou inzulínovou zásobní vložkou:

Provozní režim

Nepřetržitý provoz.

Ochrana proti vniknutí

Pero NovoPen Echo® Plus je klasifikováno kódem IP50.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli pero Novo Pen Echo® Plus poskytuje ochranu před škodlivým rušením během použití v domácnosti, samo generuje, používá a vyzařuje radiofrekvenční (RF) energii. Za určitých podmínek proto může docházet k rušení.

Podávání léčiva perem není řízeno elektronicky a přesnost dávky není ovlivněna elektromagnetickým rušením.

Stručná příručka

Kontakt


   novonordisk.com

   Vyrobeno:
   Novo Nordisk (Čína)
   Pharmaceuticals Co. Ltd.
   99 Nanhai Road, TEDA 
   300457 Tianjin 
   P.R. Čína

   Pro: 
   Novo Nordisk A/S 
   Novo Allé 
   DK-2880 Bagsværd 
   Dánsko 
   

novo nordisk®

Π0123

Revidováno: 10:11 25.3.2023