Odběrové pero vzorku krve

Obsah

Odběrové pero FreeStyle Lancing Device the second

Tento návod k použití popisuje pouze jak používat odběrové pero FreeStyle Lancing Device II.

FreeStyle Lancing Device 2 se používá s lancetami FreeStyle nebo Thin Lancets. Je navrženo tak, aby minimalizovalo bolest při vpichu do prstu při dodržení požadavků pro odběr krve. Je určeno k použití za účelem získání vzorku krve.

Popis částí odběrového pera

Stručný popis částí odběrového pera Plné rozlišení 4152 x 2272 px, velikost 2.3 MB

Důležité upozornění: Toto odběrové pero je určeno k použití pouze pro jednu osobu a není vhodné k použití odborným zdravotnickým personálem. Používání stejného pera pro více osob může způsobit infekci. Nedokážete-li získat vzorek krve, vyhledejte pomoc zdravotnického pracovníka.

Používání odběrového pera

 1. Sejměte kryt odběrového pera F

  Kryt z odběrového pera sejměte pod úhlem.

 2. Vložte lancetu H do držáku lancety E

  Novou lancetu pevně zatlačte do modrého držáku lancety. Pero může být tímto krokem nataženo.

 3. Sejměte kryt lancety

  Odběrové pero přidržujte pevně jednou rukou, druhou rukou odstraňte otočením (dle návodu přiloženého k lancetám) kryt lancety.

 4. Znovu nasaďte kryt odběrového pera F

  Znovu nasaďte kryt. Slyšitelně zacvakne na místo. Postupujte bezpečně, nedotýkejte se jehly na lancetě.

  Poznámka: Můžete použít tmavý či transparentní kryt F, I v závislosti na kroku číslo sedm.

 5. Nastavte hloubku A

  Odběrové pero nabízí 9 různých nastavení včetně polovičních. Úroveň jedna je nejmělčí, úroveň pět je nejhlubší. Při testu z prstu použijte k odběru nižší číslo. Při testu z alternativních míst použijte průhledný kryt I, který má pevné nastavení hloubky.

 6. Natáhněte posuvné tlačítko D

  Natáhněte šedé posuvné tlačítko dokud nezacvakne. Je možné, že bylo nataženo již v kroku 2. Nyní je pero připraveno k provedení testu glykémie.

 7. Vyberte si testované místo

  Výstraha: Proveďte test z prstu. Alternativní místa nepoužívejte v těchto případech:

  Poznámka: Potřebujete-li průhledný kryt a váš systém jej neobsahuje, volejte oddělení péče o zákazníky +420 800 189 564.

  Poznámka: Vyhněte se mateřským znamínkům, cévám, kostem a šlachám. Na testovaném místě se může vytvořit modřina. Pokud k tomu dojde, zvažte výběr jiného místa.

 8. Vyjmutí lancety

Údržba

Vnější povrch odběrového pera otírejte izopropylalkoholem nebo mýdlovou vodou. Sundejte kryt a omyjte povrch krytu teplou vodou. Odběrové pero skladujte v přepravním pouzdru nebo v čistém a suchém prostředí. Hlavní část odběrového pera neponořujte do vody ani do jiných kapalin.

FreeStyle a další ochranné značky jsou obchodní značky firmy Abbott Diabetes Care Inc. v rámci různých jurisdikcí.

FreeStyle Lancing Device II je chráněn patentem EP1171036B1. Další patenty jsou přihlášeny.

Kontakt

Bezplatná infolinka +420 800 189 564

  Distributor:
  Abbott Laboratories, s.r.o.
  Abbott Diabetes Care
  Evropská 2591/33d
  160 00 Praha 6
  
  Vyrobeno v United Kingdom (2012)
  Owen Mumford Ltd.
  Brook Hill
  Woodstock, Oxford
  OX20 1TU, United Kingdom
  
  Vyrobeno v Germany (2019)
  Owen Mumford GmbH
  Alte Häge 1
  63762 Großostheim-Ringheim, Germany
  

revidováno květen 2022