Konfigurace realme C21 a systému Dexcom G6

Dexcom G6 s realme C21

Obsah

Úvod

Dexcom G6, systém kontinuálního monitorování glykémie, bude párován s chytrým zařízením zobrazujícím informace o hladině cukru v krvi. Systém kontinuálního monitorování glykémie v intersticiální (mezibuněčné) tekutině (anglicky Continuous Glucose Monitoring, a tedy dále CGM) provozujeme s zařízeními ověřenými výrobcem systému CGM.

Před výběrem systému CGM se prosím seznamte s vlastnostmi daného produktu, pro systém Dexcom G6, nahlédnutím příručky Příručka Dexcom G6.

Uživatelem chytrého zařízení, respektive mobilního telefonu s aplikací Dexcom mobile app, bude dítě mladší třinácti let.

Chytré zařízení

Mobilní telefon realme C21 je zařízením vhodným k provozu systému Dexcom G6, nejedná se o zařízení doporučené a ověřené výrobcem Dexcom.

Instalace mobilní aplikace Dexcom G6 mobile app vyžaduje dodatečné kroky.

Telefon a dítě

Příprava mobilního telefonu jako dedikované zdravotnické pomůcky používané dítětem mladším třinácti let.

Oba rodičové mají účet u společnosti Google (e-mail google). Při zakládání účtu dcery byla vytvořena rodinná skupina.

Na mobilním telefonu nelze instalovat aplikace bez souhlasu rodičovské kontroly Family Link.

Na mobilním telefonu nejsou instalovány aplikace třetích stran (WhatsApp, Hry a tak dále).

První spuštění telefonu

Při prvním spuštění telefonu jsou vyplněny údaje účtu uživatele mladšího třinácti let.

Rodičovský dohled

Rodičovský dohled pomocí aplikace Family Link je nastaven na stolním počítači připojeném k internetu.

Instalace Dexcom G6 mobile app

Instalace mobilní aplikace Dexcom G6 mobile app na chytré zařízení, oficielně výrobcem CGM Dexcom G6 nepodporované, vyžaduje dodatečné kroky.

Aplikace Dexcom G6 mobile app je sestavena pro konkrétní zařízení po vyplnění formuláře.

Autor možnosti instalace mobilní aplikace Dexcom G6 mobile app na chytrá zařízení oficielně nepodporovaná výrobcem CGM Dexcom G6 popisuje v článku anglicky psaném svou práci.

Formulář

Vyplníme formulář.

Jak vyplnit

Formulář vyplníme v souladu s hodnotami přednastavenými výrobcem a sestavením našeho chytrého zařízení.

 1. Uvedeme e-mail.
 2. Souhlasíme s rizikem, které instalace Android aplikace Dexcom mobile app na oficielně nepodporované zařízení přináší. Volíme I Agree.
 3. Uvedeme jurisdikci a verzi operačního systému Android. Pro realme C21 (dne 07.05.2022) volíme G6 International v1.10.0.2 (Android 9+).
 4. Klikneme na tlačítko Next.
 5. Upřednostňovanou jednotkou je mmol/l. Volíme mmol/L.
 6. Klikneme na tlačítko Next.
 7. Upozadíme ověření oficielní podpory zařízení. Volíme Yes.
 8. Dále volíme hodnoty přednastavené výrobcem CGM, tedy hodnoty (default).
 9. Klikneme na tlačítko Submit.

Takto sestavená aplikace instalovaná na mobilní zařízení realme C21, chytré zařízení připravené v souladu s účelem dedikované zdravotnické pomůcky, funguje dle očekávání.

Neoficielní aplikaci Dexcom mobile app v1.10.0.2 vytvořenou v souladu s volbami výše uvedenými lze stáhnout i zde. Velikost 31MB.

md5sum 9f02a50c2568464b5c919d9284ec8fd8
sha256sum 96971418c1a0864e76affeeee9d2dcb0c89e53a7716273db46adf185c9865ce2
b2sum 52e07ab226f38ee5ff41efd4e1b17627fb5609b75011e5f0054d52df9ba477275af3b9f873dc2aeb3a886cd952557cfcd8ef5586de4ef2852b35310a48c4258f

Instalace

Instalaci mobilní aplikace z neznámého zdroje do chytrého zařízení provedeme následujícími kroky
 1. Odinstalujeme předchozí mobilní aplikaci Dexcom Mobile app.
 2. V mobilním zařízení otevřeme e-mail s odkazem na aplikaci.
 3. Klikneme na odkaz.
 4. Pomocí Family Link dočasně povolíme instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
 5. realme C21 - Nastavení - Zabezpečení - Instalace z neznámých zdrojů
 6. Aplikaci instalujeme.

Účet Dexcom

Rozcestník dexcom.com/global.

Založení účtu realizujeme na internetové adrese myaccount.dexcom.eu.

    Jde-li o účet pro osobu mladší osmnácti let s diabetes mellitus, je vyžadováno založení "opatrovnického" osobního účtu osobou starší osmnácti let.
   

Uživatel CGM Dexcom mladší osmnácti let požádá o spolupráci svého opatrovníka.

Nastavení telefonu

Chytré zařízení nesmí vstoupit do režimu spánku.

Automatická aktualizace může probíhat jistý čas a po tuto dobu vyřadit realme C21 z provozu.

Aktualizace operačního systému může změnit nastavení chytrého zařízení realme C21.

Aparát nastavíme v souladu s následujícími body.

Obrázek zamčené obrazovky včetně přehledu a výstrahy.

Práce telefonu

Devět měsíců používání telefonu dítětem a chytré zařízení pracuje bezvadně.

Revidováno 12.12.2022 10:10