Pomůcky v kompenzaci diabetes mellitus

Chladicí pouzdro chrání léčivo před teplem.